in Memorian

R Ü D E N


Manu vom Rindsberg

Black Paul von Groß Salze

H Ü N D I N N E N


Xita Black von Groß Salze

Wally Black von Groß Salze

Olissa von Groß Salze

Blue Topsi von Groß Salze

Lony von Groß Salze

Black Xari von Groß Salze